More Poems

Horizon

ami-stekkenjok

When gaze is straight on the sea’s horizon, or a mountain, farthest where the perspectives of the Earth’s surface bends.

There, at that precise moment, two extremes meet. The grandeur of the outer infinity, with the smallness of the inner consciousness.

A room of humbleness provides nourishment for wisdom, understanding, and an attraction back is forever born.

Ami

In Swedish

När blicken vilar vid horisonten av ett hav, ett berg, ett fjäll, längst bort där jordens yta i perspektivet böjer sig.

Där och vid det ögonblicket möts två ytterligheter. Storheten i den yttre oändligheten, med litenheten i det inre medvetandet.

I ett rum av ödmjukhet ges näring till visdom, förståelse och en dragningskraft tillbaka, är för evigt född.

Ami

kajak-hav

Save

Save

Save